Gästrike Signal & Projektering AB är ett bolag med inriktning på signalteknik. Vi har alla gedigen erfarenhet som signaltekniker inom underhåll och felavhjälpning samt om och nybyggnad.

Våra pågående uppdrag

Samarbeta med oss, vi har kunskapen

Kontakta oss

Våra tjänster

Signalteknik
 • Montör byggnation
 • Montör drift och underhåll
 • Sisä kontrollanter drift och underhåll
 • Besiktningsmän byggnation
Hastighetsnedsättningar
 • Projektering
 • Signalsäkerhetsgranskning
 • Utläggning sisä
 • Utläggning ibtl
Övriga tjänster
 • Arbetsledning
 • Fältarbetsledning
 • Ibruktagandebesiktning
 • Delbesiktningsmän
Projekt
 • Entreprenör i BEST projekt nybyggnation
 • Entreprenör i BEST projekt drift & underhåll
 • Behjälplig vid anbudsräkning
 • Projektledning

Våra SiSä kontrollklasser

 • Ställverk 59/65/85/95/CST/ranger
 • Atc seriell och parallell
 • Relä/hybrid linjeblock
 • Vägskydd inkl. Atc
 • Likströmsspårledningar
 • Växlar
 • Lampor

Om GSP

Om GSP

Med inriktning på signalteknik inom järnväg

GSP AB är ett bolag som startades 2013 Bolaget står för kvalitet och noggrannhet mot kund och medarbetare. Bolaget tillhandahåller tekniker med lång erfarenhet och nyare montörer som inget hellre vill än att utvecklas och växa med GSP. Målsättningen med GSP är att vi skall ha hela spannet från signal och elmontör till projektör med en tydlig möjlighet att utvecklas inom bolaget.

Allt i ett paketet

Allt i ett paketet

Hastighetsnedsättningar

ET nedsättningar är någonting som vi brinner lite extra för inom signalteknik. Vi utför allt från ritbordet till färdig produkt i spåret. Behovet av att sänka hastigheten på tågen förbi en arbetsplats blir allt mer efterfrågad då tågtätheten på intilliggande spår tilltar allt mera. Dessa arbetarskydd skräddarsyr vi och optimerar så att det passar projekten och framkomligheten för spårtrafiken. Vi utför även hastighetsnedsättningar vid felavhjälpning. Där vi i regel har kortare hantering än våra konkurrenter vad det gäller akuta nedsättningar vid spårlägesfel eller liknande. Det är inte ovanligt att vi får in förfrågan på förmiddagen och lägger ut en färdig produkt under eftermiddagen samma dag, då vi projekterar och bygger nedsättningarna parallellt med signalsäkerhetsgranskningen. Allt under samma tak bidrar till ett kostnadseffektivt arbete.

Kontakta oss

 • Gästrike Signal & Projektering
  Utmarksvägen 9C
  802 91 GÄVLE
 • info@gspab.se
 • 026-200 70 90
 • Org.nr: 556913-6830