Sävenäs rangerbangård, Göteborg

Datum: 
2015-12-22
Uppdragsgivare: 
Balfour Beatty Rail
Vårt uppdrag: 
Arbetsledning och utförande.

Sommaren 2014 var vi behjälpliga med signaldelen i och med byggnationen av 4 växlar och en spårspärr på Sävenäs rangerbangård.
Byggnation av skåp och anslutning av detta mot ställverk, inkoppling och injustering av växlarna.