Mittbanan, Östersund

Datum: 
2015-12-22
Uppdragsgivare: 
VR Track
Vårt uppdrag: 
Underhåll och felavhjälpning

Pågående: NEJ, Slutdatum: 2015-04-30
Här har vi arbetat i två omgångar, detta var vårat första längre kontrakt som vi fick våren 2013 och som varade till sena hösten.
Vi fick sedan nytt förtroende våren 2014 och denna gång fick vi äran att hjälpa VR Track med underhållet i hela 12 månader.