Mälarbanan, 4-spårsbyggnation

Datum: 
2015-12-22
Uppdragsgivare: 
VR Track
Vårt uppdrag: 
Arbetsledning och utförande.

Pågående: JA
I Stockholm så har vi sedan 2014 varit med på 4-spårsbygget "Mälarbanan", till en början endast 1 man inhyrd som arbetsledare signal men på
senare tid även ett antal signaltekniker som varit inhyrda olika långa perioder.