Göteborg

Datum: 
2015-12-22
Uppdragsgivare: 
Balfour Beatty Rail
Vårt uppdrag: 
Underhåll och felavhjälpning

Pågående: NEJ.
Under perioden 2013-06-24 -> 20140105 har vi ingått med 1 man i befintliga arbetslag och jobbat med underhållet i och omkring Göteborg, inkl. Sävenäs rangerbangård.