Gästrike Signal & Projektering

Signalsäkerhetskontrollanter med erfarenhet
Läs vidare

Gästrike Signal & Projektering AB är ett bolag med inriktning på signalteknik inom järnväg. Vi har alla gedigen erfarenhet som signaltekniker inom underhåll och felavhjälpning samt om och nybyggnad.

Uppdrag


Ripats bangårdsförlängning

Arbetsledning och utförande.

Göteborg

Underhåll och felavhjälpning

Mälarbanan, 4-spårsbyggnation

Arbetsledning och utförande.

Mittbanan, Ånge

Underhåll och felavhjälpning

Sävenäs rangerbangård, Göteborg

Arbetsledning och utförande.

Mittbanan, Östersund

Underhåll och felavhjälpning

Samarbeta med oss vi har kunskapen

Kontakta oss

Tjänster


Signaltekniker


 • Montör byggnation
 • Montör drift och underhåll
 • Sisä tekniker drift och underhåll
 • Sisä tekniker byggnation

Hastighetsnedsättningar


 • Projektering
 • Signalsäkerhetsgranskning
 • Utläggning sisä
 • Utläggning ibtl

Övriga tjänster


 • Arbetsledning
 • Fältarbetsledning
 • Ibruktagandebesiktning
 • Delbesiktningsmän

Projekt


 • Del entreprenör i BEST projekt nybyggnation
 • Del entreprenör i BEST projekt drift & underhåll
 • Fast pris
 • Löpande pris

Sisä kontrollklasser


 • Ställverk 59/65/85/95/ranger
 • Atc seriell och parallell
 • Relä/hybrid linjeblock
 • Vägskydd inkl. atc
 • Likströmsspårledningar
 • Växlar
 • Lampor

Om oss


header-about

Med inriktning på signalteknik inom järnväg

GSP AB är ett bolag som startades 2013 och arbetar som huvudsak inom drift och underhåll. Bolaget står för kvalitet och noggrannhet mot kund och medarbetare. Bolaget tillhandahåller tekniker med lång erfarenhet och nyare montörer som inget hellre vill än att utvecklas och växa med GSP. Målsättningen med GSP är att vi skall ha hela spannet från signalmontör till projektör med en tydlig möjlighet att utvecklas inom bolaget.

David Englund

Signaltekniker

david.englund@gspab.se

070-2399280

Fredrik Hemmingsson

Signaltekniker

fredrik.hemmingsson@gspab.se

Jerry Löf

SiSä-kontrollant

jerry.lof@gspab.se

073-5197095

Johan Berggren

Signaltekniker

johan.berggren@gspab.se

072-3152066

Johan Backlund

Grundare / Personalfrågor

SiSä-kontrollant / Projektör

johan@gspab.se

073-519 70 92

Tomas Rosén

Grundare / Resursfrågor

SiSä-kontrollant / Arbetsledare / Ibruktagandeledare (Ibtl) / Projektör

tomas@gspab.se

073-519 70 90

Johnny Björk

Grundare / Webbfrågor

SiSä-kontrollant / Projektör

johnny@gspab.se

073-519 70 91

Fredrik Lindgren

Grundare / Avtalsfrågor

Arbetsledare / SiSä-kontrollant / Signalsäkerhetsgranskare

fredrik@gspab.se

073-519 70 93

David Carlsson

SiSä-kontrollant / Ibruktagandeledare (Ibtl)

david.carlsson@gspab.se

073-519 70 94

Kontakt


Kontaktdetaljer

Gästrike Signal & Projektering
Elektrikergatan 6
802 91 GÄVLE

info@gspab.se
026-200 70 90
Org.nr: 556913-6830